lifeworksgestaltl1

Martes, Abril 29, 2014

Case #2 - Hanggang saan ang mga hangganan mo?

May isang binata na pumuntang may bitbit na mga isyu sa kanyang nobya. Pursigido siyang ipagpatuloy ang relasyon, ngunit nais ng babaeng maglagay ng distansya sa pagitan nila, at bagamat sinabi nitong mahal niya ang binata, kapansin pansin na para bang nawawalan na siya ng interes at nagnanais ng mas maluwag na koneksyon sa pagitan nila.
Hindi makapalag ang binata at nararamdaman niya na parang wala siyang masyadong sabi sa sitwasyon. Pakiramdam niya na parang nasa babae ang huling salita at bukod sa pagpupumilit ng kanyang gusto, hindi niya na alam kung ano pa ang pupuwede niyang gawin. Hindi mabuo ng babae ang isip niya, at hindi malinaw kung ano ba talaga ang gusto niya.
Kaya sinuri namin ang kanyang pagkatao sa sitwasyong iyon. Sa Gestalt, hindi kami gaanong interesado sa paghahanap ng solusyon; mas naglalaan kami ng pokus sa pagmumulat. Kaya ang tanong na "Sino ka ba talaga?" ay isang masusing kasangkapan sa iba't ibang sitwasyon.
Kaya bagamat mukhang nasa posisyon siya kung saan wala siya masyadong kapangyarihang pumili, ang pinakaunang bagay na kailangan niyang gawin ay hanapin kung saan ang kanyang mga hangganan. Ang paglalarawan ng sarili ay natutulungan ng pagtatalaga ng pansariling mga hangganan.
Kaya sinubukan namin ang mga tanong na gaya ng:
- Ano ang minimum na contact na sapat para sa iyo?
- Gaano ka katagal handang maghintay bago umusad at kumalimot?
- Ano ang mga ekspektasyon mo hinggil sa lebel ng personal na interaksyon?
- Ano ang gusto mong makamit sa pangmatagalan?
- Habang kayo ay magkahiwalay, ano ang mga hangganan at palatuntunan na itinatatag mo para sa sarili mo, at na hinihiling mong itatag niya para sa sarili niya?
Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga hangganang ito, nakita niya na hindi lamang siya nasa posisyon upang "manlimos"; nakita niya na kaya niya rin palang maglinaw ng sarili niyang posisyon sa relasyon.
Sa Gestalt, nakikita namin ang mga hangganan bilang mahalaga sa pagpapabuti ng maganda at malinaw na contact. May iba't ibang paraan upang intindihin ang paglabo ng mga hangganan, at nakakatulong ang pagtukoy ng mga paraan na iyon sa aming pag-intindi sa pagkaka-"out of balance" ng mga kliyente, at sa kung paano nila mababalanseng muli ang mga sarili nila.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Wikang:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Filipino? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)