lifeworksgestaltl1

Lunes, Hulyo 14, 2014

Case #17 - Pagputol ng lumang kuwento

Maraming problema sa pag-iisip si Jake. Nakaranas siya ng maraming pagdurusa sa kanyang buhay; labas pasok siya sa mga klinika; samu't saring gamot na ang kanyang nainom; at kasalukuyan siyang nagthe-therapy upang harapin ang para sa kanya ay isang pabigat na imposibleng lagpasan. Mababa ang tingin niya sa kanyang sarili, at wala siya gaanong kumpiyansa sa pakikisalamuha sa mga tao. Mahiyain siya.
Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga pagdurusa.
Agad akong sumabat. Sa pakiwari ko ay isa na itong luma at gamit na kwento na hindi na nakakatulong sa kanya bukod sa pagkuha ng awa sa iba, pagmumukmok, o sa pagpapaliwanag ng kanyang walang katapusang pagdurusa.
Binigyan ko siya ng gagawin - kailangan niyang ituro ang pinagkaiba ng karanasang masarap at karanasang masakit. Pinaikot ko ang kanyang tingin sa buong kuwarto at pinaturo sa kanya kung sinu-sino ang, sa tuwing tinitingnan niya ito, ay nagbibigay sa kanya ng masarap na pakiramdam,  at tukuyin sa isang iskala kung gaano kasarap ang pakiramdam na iyon.
Sunod ay pinatukoy ko sa kanya kung sino ang taong pinakanagbibigay sa kanya ng masarap na pakiramdam tuwing tinitignan niya ito. Pinili niya ang kanyang therapist na nasa loob din ng grupo. Pinalarawan ko sa kanya ang kanyang nararamdaman. Nakakaramdam daw siya  ng init sa kanyang dibdib. Sinabihan ko siyang huminga ng malalim at pakiramdaman ang init na iyon. Nakita ko na nagrelax siya, at lumambot ang kanyang tingin.
Sunod ay pinatukoy ko kung kanino pa siya kumportable sa grupo. Pinili niya ang pinakabatang miyembro ng grupo. Gaya ng kanina, pinapaliwanag ko sa kanya kung bakit.
Matapos ang lahat ng iyon, nakaramdam siya ng pagkapayapa at pagkakuntento.
Hinamon ng eksperimentong ito ang kanyang malungkot na kuwento ng pagdurusa, at tinulungan siyang ituon ang kanyang atensyon sa mga bagay na nakabubuhay, sa relasyon, at sa kasalukuyan.
Gumagalaw ang Gestalt sa kasalukuyan - sa here and now. Maaaring may silbi ang pagtutuon ng pansin sa kuwento dahil nagbibigay ito ng konteksto at nagpapalalim ng pag-unawa. Ngunit may kuwentong sariwa at talagang kailangang mailabas, at may kuwento ring luma na at nagpapanatili na lamang ng sitwasyon ng isang tao.
Lahat ng mga kuwento ay unti-unting dinadala sa kasalukuyan kung saan may pagpipilian (choice) ang tao - isang key focus ng Gestalt.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Wikang:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Filipino? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)