lifeworksgestaltl1

Biyernes, Mayo 30, 2014

Case #9 - Ang solusyon ay ang hindi pagbibigay ng solusyon

Mayroong anak na binata si Jane. Nahihirapan siyang i-motivate ang anak niya, at hindi niya alam kung uudyukan niya ba itong pagbutihan ang kanyang pag-aaral, o kung bibigyan niya na lamang ito ng pagkakataon na diskubrihin ang at kumilos ayon sa sarili niyang lebel. Nag-uubos kasi ito ng maraming oras sa internet.
Humihingi siya sa akin ng payo, ng solusyon, at ng patnubay.
Siyempre, gusto ko siyang bigyan ng parental advice- ama rin naman kasi ako sa limang anak. Marami akong opinyon ukol sa kung ano ang makakatulong.
Ngunit imbis na gawin iyon, tinanggihan ko siya, at imbis ay pinagtuunan ko ng pansin ang kanyang mga nararamdaman habang kinukwento niya ang kanyang sitwasyon. Patalun-talon ang kwento niya- pagkukwento tungkol sa isang positibong karanasan sa parenting class, pag-aalala na baka hindi maging maayos ang buhay ng kanyang anak. Mahirap panatilihin ang pokus niya sa kasalukuyan, sa akin, at sa kanyang mga nararamdaman.
Binahagi ko sa kanya ang ilan sa mga pakiramdam ko sa pagpapalaki sa aking mga anak na dalaga at binata. Nakabuo ito ng oportunidad para sa kanya na maging bukas sa pagbabahagi ng kanyang mga agam-agam at tensyon. Nakangiti siya habang ginagawa ito. Nagkokomento ako sa aking mga nakikita at naririnig, at tinanong ko siya kung ano ang nagagawang pagkakaiba ng mga ito para sa kanya.
Nagkwento siya tungkol sa pagpipilit na magkunwaring masaya, kaysa magmukhang nag-aalala at malungkot. Medyo umuubra raw ito para sa kanya.
Ngunit kita sa tensyong nararamdaman niya na hindi ito sapat.
Kaya nanatili akong nakapokus sa kasalukuyan, sa kanyang karanasan, at nagkwento ako tungkol sa aking mga naging problema noong nasa ganoong edad pa ang aking mga anak.
Unti-unti, hinayaan niya ang sarili niyang mas makaramdam. Hinikayat ko siyang huminga ng mas malalim.
Inamin niya na pakiramdam niya ay naliligaw siya. Minungkahi ko na imbis na bigyan siya ng mga solusyon upang makatakas siya sa kanyang pakiramdam ng pagkaligaw, ay sasamahan ko nalang muna siya doon. Minungkahi ko na patagalin namin ang aming pananatili doon ng isang minuto.
Nagrelax siya, at nagsimula siyang makaramdam ng init sa kalooban niya. Napansin ko na nakalagay ang kamay niya sa gilid ng kanyang sikmura, malapit sa kanyang ribs. Dinala ko ang kanyang awareness sa puntong ito. Kadalasan daw ay nakakaramdam siya ng agam-agam at tensyon sa kanyang sikmura. Ngayon ay init na ang nararamdaman niya. Inimbitahin ko siyang mas ramdamin pa ito.
Ngayon ay lumalalim na ang kanyang mga nararamdaman, at nagsimula siyang umiyak. Unti-unti na siyang nagiging bukas sa pakikiisa sa kanyang mga malalalim na nararamdaman. Nandoon na ang pakiramdam ng kalungkutan at init.
Ito ang punto ng integration.
Sa wakas ay mababahaginan ko na siya ng isang parenting principle na natuklasan kong epektibo para sa akin. Ngayon ay matatanggap niya na ito ng may bukas na puso, at hindi lang bilang isang intelektwal na ideya.
Ang mahalaga dito ay, imbis na pumasok sa therapy na may dala-dalang mga solusyon na siyang gusto niyang makuha (at na ayon sa kanya ay nabigay naman na ng iba), sinamahan ko siya sa kanyang pagmamatigas, hinikayat siyang manatili sa kasalukuyan, at sinamahan siya sa kanyang pagkaligaw, at nakatulong ito upang mas maging totoo siya sa sarili niya. Ang pokus ay relational imbis na behavioral.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Wikang:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Filipino? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)