lifeworksgestaltl1

Miyerkules, Agosto 6, 2014

Case #23 - Ang lasenggong ama

May mga isyu si Mary sa kanyang ama.
Una kong ginugulan ng panahon ang pagbuo ng koneksyon sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang aking karanasan sa kanya sa panahong naging  magkasama kami - siya ay entusiyastiko, bukas, at naging mainit ang aking pagtanggap sa kanya.
Tinanong ko naman kung ano ang karanasan niya sa akin. Pakiramdam niya raw ay relaxed siya, dahil mukhang palakaibigan ako.
Tinanong ko kung ano ang mga pagkakaiba at pagkakapareho namin ng kanyang ama.
Ang mga pagkakaiba: palagi nitong binabatikos ang kanyang paggastos, minsan ay nasosobrahan na ito ng inom, at nag-aalala siya dito kaya pinagsasabihan niya ito.
Ang mga pagkakapareho: Supportive ito at palaging pinapalakas ang kanyang loob.
Nagkukwento raw ang kanyang ina sa kanya ng mga reklamo at hinanakit nito sa kanyang ama,
Pinatukoy ko sa kanya ang mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Tila raw may nakabara sa kanyang dibdib, may tensyon sa kanyang likod at leeg, at kaunting paninikip sa kanyang sikmura. Gumugol kami ng oras sa kanyang paghinga papunta sa mga pakiramdam na ito.
Pagkatapos ay umakto ako bilang kanyang ama at sinubukang magsalita na gaya nito.
Bilang kanyang "ama", sinabi ko:
- "Wag ka nang makialam; sarili kong desisyon ang mga pinili kong gawin sa aking buhay; sarili mong buhay ang intindihin mo."
- "Nais kong maintindihan mo na aayusin namin ito ng ina mo sa sarili naming paraan, kaya wag ka na masyadong mag-alala sa aming relasyon."
- "Kung magrereklamo sayo ang ina mo tungkol sa akin, gusto kong lumayo ka at sabihin sa kanya na ayaw mo na itong marinig."
Matapos sabihin ang mga pahayag na ito, tinanong ko siya kung ano ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya raw ay nakaginhawa siya.
Sa huli, sinabihan ko siyang ihinga ng malalim ang kanyang pakiramdam ng pagbitaw at ginhawa.
Nais niya rin sanang pag-usapan ang isa pang isyu niya sa kanyang ama, ngunit pinakiusapan ko siyang tumigil muna doon, at sa halip ay manatili muna sa kanyang pakiramdam ng ginhawa.
-
Sa prosesong ito direkta akong nagsimula sa relational ground, dahil alam ko na ang kanyang ama ang kanyang isyu, at nais kong tuklasin ang mga paraan kung saan ako'y nasa ganoon ding posisyon. Sa paggawa nito, madali kong makikita ang kanyang mga tunay na isyu, at malalaman ko kung naranasan ko rin ba ang mga ito.
Pinagtitibay ng mga pagkakaiba at pagkakapareho ang koneksyon namin ng kanyang ama, at pinaghihiwalay din kami dito, ngunit nagbibigay din ito ng punto kung saan maaari kaming maging konektado at bumuo ng pagkakapareho sa pagitan namin.
Malinaw na napipilitang maging "magulang" si Mary dahil sa sistema ng kanyang pamilya, at hindi ito nakabubuti para sa kanya.
Kaya sa pamamagitan ng pag-ako ng posisyon ng kanyang ama, nakayanan kong magpaabot ng isang mensahe tungkol dito na mas posibleng tumama sa kanya. May pagkakahawig ito sa isang family constellation statement.
Lutang naman talaga ang mga isyu sa alak, ngunit hindi natin ito kayang bunuin ng sabay sabay, at malinaw na mas kailangan niyang tigilan ang pagiging tagapagligtas ng kanyang ama. Kaya kung maririnig niya mula dito ang mensahe na nagpapatigil sa kanya, baka maudyukan siya nitong umatras at magsimula nang pagtuunan ng pansin ang pansarili niyang mga pangangailangan.
Ang kanyang ginhawa ay isang indikasyon na papunta kami sa tamang direksyon. Siniguro ng initial somatic checking na magkakaroon ako ng base line, at sa gayon ay mababantayan ang anumang pagbabago na mangyayari.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Who is this blog for?

These case examples are for therapists, students and those working in the helping professions. The purpose is to show how the Gestalt approach works in practice, linking theory with clinical challenges.

Because this is aimed at a professional audience, the blog is available by subscription. Please enter your email address to receive free blog updates every time a new entry is added.

Gestalt therapy sessions

For personal therapy with me: www.qualityonlinetherapy.com

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

© Lifeworks 2012

Contact: admin@learngestalt.com

Wikang:

HOME

Informed Consent & Rates

PROFESSIONAL TRAINING

Gestalt Therapy Defined

PROFESSIONAL SERVICES

PAYMENTS

OTHER STUFF

Links

Book:Advice for Men about Women

BLOGS

• English

Bahasa

Čeština

Deutsch

Español

Français

Greek ελληνικά

Hindi हिंदी

Magyar

Melayu

Italiano

Korean한국의

Polski

Português

Română

Russian Русский

Serbian српски

Chinese 中文

Japanese 日本語

Arabic العربية

English Bahasa Čeština Deutsch Español Filipino Français ελληνικά हिंदी Magyar Melayu Italiano 한국의 Polski Português Română Русский српски 中文 日本語 العربية

If you are interested in following my travels/adventures in the course of my teaching work around the world, feel free to follow my Facebook Page!

Can you translate into Filipino? I am looking for volunteers who would like to continue to make this translation available. Please contact me if you would like to contribute.

Interested in Gestalt Therapy training?

Contact us!

vinaysmile

This Gestalt therapy blog is translated into multiple languages. You are welcome to subscribe

logosm1

Links

Career Decision Coaching

Here

and here

Lifeworks

Gestalt training and much more

http://www.depth.net.au

For Men

Here is a dedicated site for my book Understanding the Woman in Your Life

http://www.manlovesawoman.com

The Unvirtues

A site dedicated to this novel approach to the dynamics of self interest in relationship

http://www.unvirtues.com

Learn Gestalt

A site with Gestalt training professional development videos, available for CE points

http://www.learngestalt.com

We help people live more authentically

Want more? See the Archives column here

Gestalt therapy demonstration sessions

Touching pain and anger: https://youtu.be/3r-lsBhfzqY (40m)

Permission to feel: https://youtu.be/2rSNpLBAqj0 (54m)

Marriage after 50: https://youtu.be/JRb1mhmtIVQ (1h 17m)

Serafina - Angel wings: https://youtu.be/iY_FeviFRGQ (45m)

Barb Wire Tattoo: https://youtu.be/WlA9Xfgv6NM (37m)

A natural empath; vibrating with joy: https://youtu.be/tZCHRUrjJ7Y (39m)

Dealing with a metal spider: https://youtu.be/3Z9905IhYBA (51m)

Interactive group: https://youtu.be/G0DVb81X2tY (1h 57m)